Kleuren

Hier is duidelijk het verschil te zien vlak na de geboorte, 3 traditionele kittens en 1 blue mink kitten.